Categoriearchief: IJsselmuiden

Eerste indruk informatieavond 25 augustus

Op maandagavond hebben ruim 150 mensen in de Buitenkerk de informatieavond bijgewoond die was georganiseerd door de locatieraad en de pastoraatsgroep.
In de eerste helft hebben leden van de locatieraad aangegeven waardoor de huidige bestuurscrisis is ontstaan, en tevens een beeld geschetst van de oorzaken van de al langer lopende slechte financiële situatie van de locatie Kampen. De getoonde presentatie is hieronder opgenomen.

eindversie presentatie (op verzoek verwijderd)

informatieavond 25 augustus 2014 inleiding financieel (op verzoek verwijderd)

In de tweede helft kreeg het parochiebestuur de gelegenheid om duidelijk te maken hoe hun visie op de huidige situatie is en welke plannen zij hebben om een betere toekomst voor de hele parochie te bereiken. Daarbij zijn ook plannen voor de verbetering van samenwerking tussen de locaties IJsselmuiden en Kampen met als doel om op termijn tot een keuze te komen welke kerk kan openblijven. De tekst van het parochiebestuur is hier opgenomen in onderstaande link:

bijdrage parochiebestuur 25 augustus kampen (op verzoek verwijderd)

De reakties uit de kerk zijn zeer divers. Een aantal vragen is beantwoord maar we begrijpen dat er nog veel vragen overblijven.  Daarom is de gelegenheid om vragen op een briefje te schrijven en in te leveren bij de pastoraatsgroep en/of locatieraad. Die zullen proberen om hier zo goed mogelijk antwoorden op te geven. Ook nieuwe vragen kunnen altijd worden doorgegeven aan pastoraatsgroep@rkkerkkampen.nl en die zullen ook zo worden opgepakt.
Veel voorkomende vragen zullen ook op dit forum worden beantwoord.

Mededeling van parochiebestuur voorgelezen

In de weekendviering in IJsselmuiden is op zaterdag 14 juni om 19.00 uur en in Kampen op zondag 15 juni om 9.30 uur de mededeling in de
bijlage door een lid van het parochiebestuur voorgelezen.

Bijgaand de mededeling die is voorgelezen, en kort daarna is toegestuurd aan alle locatieraden, pastoraatsgroepen en contactpersonen van werkgroepen in IJsselmuiden en Kampen.

Mededeling van het parochiebestuur