Maandelijks archief: juli 2014

Status huidige leden van locatieraad Kampen

In de mededeling van het parochiebestuur is bekend gemaakt dat de beide overgebleven leden van de locatieraad Kampen hebben aangegeven binnenkort hun taken te willen neerleggen. Het is inderdaad zo dat Rob Alferink en Rob Masseling het parochiebestuur hebben gevraagd opvolgers te zoeken die hun taken in de locatieraad Kampen kunnen overnemen. Dit is gebeurd nadat zij zelf al diverse mensen hadden benaderd. Een termijn is daarbij niet afgesproken.
De in de mededeling genoemde termijn van september 2014 voor een gezamenlijke locatieraad voor Kampen en IJsselmuiden is een interpretatie van het parochiebestuur. Vanuit het bestuur is in een overleg met de pastoraatsgroep de opmerking gemaakt dat ‘er toch mensen moeten zijn die voor een locatieraad hun verantwoordelijkheid nemen, en als er geen mensen gevonden kunnen worden dit kan worden uitgelegd als een gebrek aan betrokkenheid, waarbij de vraag kan worden gesteld of een eigen locatie dan nog langer gerechtvaardigd is’.
 
Rob Masseling en Rob Alferink hebben beide nadrukkelijk aangegeven voor de locatie Kampen actief te willen blijven en de zaken te blijven behartigen zolang er geen opvolgers zijn gevonden voor de locatieraad Kampen. Er is dus nog ‘gewoon’ sprake van een locatieraad voor Kampen en omdat de locatieraad en de pastoraatsgroep van Kampen samen optrekken in het streven naar een open en integer proces, is de brief van 30 juni door ons gezamenlijk ondertekend.

Reaktie op bericht van parochiebestuur

Geachte geloofsgenoten van de locatie Kampen,

In bijgaande brief geven wij een reactie op de bestuursmededeling van 15 juni jl.

brief locatie kampen def

Wilt u deze brief ook onder de aandacht brengen van parochianen van de locatie Kampen waarvan u weet dat die geen digitale nieuwsbrief ontvangen.

Het parochiebestuur is geïnformeerd over deze brief.

Voor reakties op deze brief kunt u mailen naar het email-adres van de pastoraatsgroep Kampen, pastoraatsgroep@rkkerkkampen.nl .

Verzonden namens:
Lokatieraad Kampen
Pastoraatsgroep Kampen

 

Mededeling van parochiebestuur voorgelezen

In de weekendviering in IJsselmuiden is op zaterdag 14 juni om 19.00 uur en in Kampen op zondag 15 juni om 9.30 uur de mededeling in de
bijlage door een lid van het parochiebestuur voorgelezen.

Bijgaand de mededeling die is voorgelezen, en kort daarna is toegestuurd aan alle locatieraden, pastoraatsgroepen en contactpersonen van werkgroepen in IJsselmuiden en Kampen.

Mededeling van het parochiebestuur