Uitnodiging voor informatieavond 25 augustus 2014

De mededeling van het Parochiebestuur en de brief van de Locatieraad en de Pastoraatgroep hebben wellicht al wel vele vragen en/of reacties bij u opgeroepen. Daarom willen de Locatieraad en de Pastoraatgroep hierover graag met de parochianen van onze locatie in gesprek.
U bent daartoe uitgenodigd op MAANDAG 25 AUGUSTUS om 19.30 uur in parochiecentrum Het Klooster.
Wij hopen van ganser harte dat u allen naar deze avond gaat komen en dat zodoende Het Klooster te klein voor het aantal bezoekers zal zijn, en we in dat geval moeten gaan uitwijken naar de Buitenkerk.
De Locatieraad en de Pastoraatgroep zullen op die avond een aanvullende toelichting geven en graag van u horen wat uw meningen en suggesties zijn.  Wij zijn blij dat het parochiebestuur heeft aangegeven tijdens deze avond ook een toelichting te willen geven op hun keuzes en de nu ontstane situatie.
Wij vertrouwen op uw medewerking om er een constructieve avond van te maken waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan en vooral naar elkaar kunnen luisteren en zo de eenheid in onze geloofsgemeenschap bewaren.